Elevage Unhaia
Poney Pottok

Engazi

 

Engazi Unhaikoa

 

Origines (mère): Idoki * Joko

 

Sexe: F

Robe: Bai pie

Date de naissance: 16/05/2014

 

Production: IMPALA en 2018

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Top Design By NMuD Powered By CMSimple